General Master Plans PDF Print E-mail
Thursday, 03 March 2011

Planul Urbanistic General (PUG-ul) este documentul principal cu caracter de reglementare specifica a dezvoltarii urbanistice a unei localitati (acoperind toate functiunile: locuire, servicii, productie, circulatie, spatii verzi, institutii publice, etc.) care reglementeaza conditiile de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a unitatii teritorial-administrative.

 

Planurile Urbanistice Generale cuprind analiza situatiei existente, reglementarile de amenajare si dezvoltare a teritoriului si regulamentul local de urbanism care stabileste regulile de implementare a PUG. In acelasi timp, PUG-ul stabileste norme generale, pe baza carora se elaboreaza mai apoi in detaliu, la scara mai mica, PUZ-urile si apoi PUD-urile.

 

Existenta unui PUG la nivel local asigura abordarea durabila a urmatoarelor probleme:

-       Situatia actuala de dezvoltare  a localitatii

-       relatiile localitatii cu teritoriul administrativ raional si nationala

-       potentialului natural, economic si uman si oportunitatile de valorificare

-       stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan;

-       organizarea retelei stradale, reorganizarea si dezvoltarea cailor de comunicatie;

-       zonificarea functionala a terenurilor;

-       organizarea urbanistic-arhitecturala in functie de caracteristicile structurii urbane;

-       statutul juridic si circulatia terenurilor

-       stabilirea si delimitarea zonelor construibile;

-       stabilirea si delimitarea zonelor functionale;

-       stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara si definitiva de construire;

-       stabilirea si delimitarea zonelor protejate;

-       modernizarea si dezvoltarea echiparii edilitare;

-       evidentierea detinatorilor terenurilor si a modului de circulatie juridica a terenurilor;

-       delimitarea suprafetelor pe care se preconizeaza realizarea de proiecte investitionale.

 

IDU presteaza servicii de elaborare a PUG in conformitate cu Metodologia de elaborare a PUG-urilor elaborat de Institute for Housing and Urban Development din Rotterdam (Olanda) aplicabil in elaborarea PUG-urilor in tarile din Uniunea Europeana.

 

IDU a participat la elaborarea PUG-urilor pentru urmatoarele localitati:

-       Municipiul Chisinau

-       Orasul Telenesti

-       Orasul Singera

-       Comuna Truseni

-       Comuna Gratiesti

-       Comunele Trebujeni, Morovaia, Butuceni si Completul istorico-cultural “Orheiul Vechi”