Development Strategies PDF Print E-mail
Thursday, 03 March 2011

Strategia de dezvoltare locala este un document strategic, o Constitutie locala, care abordeaza problemele locale existente si traseaza directiile si prioritatile de dezvoltare avind la baza potentialul local (resursele umane, naturale, financiare, institutionale, organizationale, culturale, etc.)

Strategia prezinta tabloul general al problemelor si aspiratiilor comunitatii, a prioritatilor acesteia, un tablou integru al potentialului local o harta de dezvoltare locala careia i se subscriu pachetul de proiecte/ programe considerat de cetateni prioritar in momentul elaborarii.

 

Strategia de dezvoltare locala asigura implicarea generala a actorilor locali, a cetatenilor in elaborarea si implementarera ei pe termen mediu si lung si a proiectelor pe termen mediu si scurt care deriva din viziunea si obiectivele strategice.

 

IDU discpune de capacitatile si resursele necesare pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea implementatii strategiillor la nivel local. In acest sens IDU a acordat asistenta pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare in peste 40 localitati din Republica Moldova, inclusiv: Orasele Telenesti, Stefan Voda, Nisporeni, Calarasi, satele Verejeni, Mindresti, Festelita, Antonesti, Carahasani, Raciula, Valea Trestieni, etc.

 

Metodologia aplicata de IDU la elaborarea strategiilor de dezvoltare locala ofera comunitatilor sa dispuna de un doment care:

-       Este elaborat in contextul PUG si a Regulamentului local de urbanism

-       Orienteaza eforturile actorilor locali (publici, private, comunitatea in sine), resursele acestora catre un program prioritizat de interventie pe termen scurt si mediu, pe baza unei viziuni si obiective de dezvoltare pe termen lung

-       Orienteaza programele sectoriale, ale institutiilor si organizatiilor locale, aspiratiile sectorului privat in asigurarea unei dezvoltari economice local durabile

-       Asigura fundamentarea solicitarilor de finatare pentru proiectele prioritare ale comunitatii

-       Asigura baza pentru o relatie reciprioc avantajoasa cu localitatile din vecintate.