Studies PDF Print E-mail
Thursday, 03 March 2011

Reiesind din domeniile de activitate IDU elaborează studii de cercetare pe diverse domenii.

 

Studiile elaborate de IDU reprezinta documente tehnico-economice in care pe baza datelor, informatiilor, cercetarilor realizate si cerintelor Beneficiarilor se analizeaza, se stabilesc si se propun recomandari, propuneri, variante rationale de solutionare a problemelor cercetate, posibile de realizate din punct de vedere, social, tehnic si fezabile economic.

 

In ultimii 3 ani IDU a realizat diverse studii de cercetare care cuprind o gama diversa de subiecte si tematici. Cele mai apreciate studii au fost:

-       Studiu privind cartografierea serviciilor prestate în patru raioane pilor din Moldova în domeniul angajării în cîmpul muncii, protecție socială și antreprenoriat

-       Studiul fortei de munca din mediul rural, inclusive prin prisma de gen

-       Studiu al situaţiei curente a gestionarii patrimoniului unitatilor adminsitrativ teritoriale

-       Implementarea conceptului Bugetului pe Bază de Performanţă în operaţiunile Administraţiilor Publice Locale în Moldova

-       Îmbunătăţirea gestionării fondului de locuinţă în Republica Moldova

-       Patrimoniul cultural al Mun. Chişinău: starea actuală şi perspective de dezvoltare.