Despre IDU PDF Imprimare Email
Joi, 03 Martie 2011

Institutul de Dezvoltare Urbană este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, non-profit, creată în scopul mobilizării eforturilor consultanţilor profesionişti şi instituţiilor de cercetare, proiectare şi societăţii civile în vederea implementării metodelor moderne ale urbanismului şi amenajării teritoriului şi îmbunătăţirii activităţii organelor de stat şi administraţiei publice locale în contextul dezvoltării durabile a localităţilor urbane şi rurale.

Misiunea si obiectivele de activitate ale Institutului sunt:

  • Promovarea principiilor dezvoltării durabile a localităţilor urbane şi rurale
  • Dezvoltarea parteneriatului public-privat-societate civilă in domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului in contextul dezvoltării durabile
  • Asistenţa organelor publice centrale şi locale în elaborarea şi implementarea strategiilor, programelor, proiectelor şi studiilor de dezvoltare urbană, rurală şi regională, proiectelor de investiţii, studiilor de fezabilitate
  • Efectuarea studiilor de cercetare şi proiectare în domeniul dezvoltării urbane, rurale şi regionale, amenajării teritoriului
  • Participarea la elaborarea şi expertiza proiectelor de documente legislative şi informative în domeniul urbanismului, locuirii şi managementului urban.

 IDU oferă următoarele servicii:

  • Elaborează şi realizează programe de instruire şi consultanţă în domeniile propuse;
  • Organizează întruniri, seminare, congrese, conferinţe, simpozioane, expoziţii şi alte manifestaţii;
  • Efectuează sondaje de opinie, studii şi cercetări, care prezintă interes pentru Asociaţie, beneficiari şi societate;
  • Desfăşoară activităţii editoriale şi de producţie, elaborează şi difuzează materiale audio-video şi multimedia;
  • Creează, actualizează baze de date (rapoarte publice, instituţii din sector, legislaţie, informaţie despre furnizorii de servicii în domeniu);

Realizează cursuri de pregătire sau perfecţionare pentru diverse persoane interesate.