Conferința de încheiere a proiectului „Buna guvernare în democrațiile emergente", Programul MATRA KAP PDF Print E-mail
Thursday, 26 November 2015

Pe data de 18.11.15, în incinta Uniunii Arhitecților din Republica Moldova a avut loc conferința de încheiere a proiectului ,,Buna guvernare în democrațiile emergente: consolidarea capacităților privind procesul de descentralizare și de implicare a publicului în planificarea urbană”, Programul MATRA KAP, susținut financiar de Ambasada Regatului Olanda la București.

 

Scopul general al proiectului a fost de a spori capacitățile specialiștilor din administrația publică și alte organizații publice și private în domeniul descentralizării, planificării urbane și implicarea publicului în procesul de planificare urbană.

 

La eveniment au fost invitați primari, arhitecți ai orașelor și specialiști în domeniul arhitecturii și amenajării teritoriului. Evenimentul a fost un bun prilej pentru facilitarea schimbului de experiență, dialogului inclusiv cu specialiști din România, pe probleme profesionale existente.

 

În cadrul Conferinței s-a propus a fi puse în discuție activitățile și rezultatele obținute în cadrul proiectului menționat, abordarea aspectelor și problemelor actuale ale planificării urbanistice și amenajării teritoriului orașelor și satelor din Republica Moldova, impedimentele în realizarea Planurilor Urbanistice Generale, problemele cu care se confruntă primăriile în eliberarea certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construcție și altor documente aferente

 

De un interes deosebit s-au bucurat prezentările a 3 studii de caz a experienței orașelor Ungheni, Cahul și Telenești privind procesul de elaborarea a documentatiei de urbanism si implicarea cetățenilor în planificarea dezvoltarii urbane.

 

Invitatul special a fost, doamna Sorina Racoviceanu, arhitect IHS Romania, care a avut o prezentare despre ce pot face orașele/satele pentru a deveni mai competitive și ce trebuie să facă administrația locală pentru a-și poziționa orașul pe „piața competiței pentru resurse, capital, investitii”. Majoritatea participanților (arhitecți, ingineri cadastrali, primari, specialiști în urbanism, profesori de la UTM) au exprimat dorința organizării sistematice a unor astfel de ateliere de lucru, care sunt necesare pentru a pune in discuție multiplele probleme care s-au adunat în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului in Republica Moldova.

 

Pentru informaţii suplimentare contactaţi: Burcă Ana, Asistent proiect, IDU, tel/fax: +22 211467, e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it