Audiere publică a taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2015 in satul Abaclia PDF Print E-mail
Friday, 23 January 2015

Audiere publică a taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2015 in satul Abaclia

 

Vineri, 12 decembrie, 2014, în incinta sălii de şedinţe a Consiliului local Abaclia, r. Basarabeasca s-a desfășurat audierea publică a taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2015. La audiere au participat majoritatea consilierilor locali, primarul localității dl Niculiţă Victor, dna Aurelia Gnatovschi şefa Inspectoratului Fiscal de Stat Basarabeasca şi circa 40 cetăţeni ai localităţii.

 

 

Suportul în organizarea audierii publice a fost asigurat de către experții IDU. Organizarea audierii publice se încadrează în respectarea cerințelor Legii privind finanţele publice şi responsabilităţii bugetar - fiscale Nr. 181 din 25.07.2014, art. 12 (1) prin care proiectele de acte normative în domeniul finanţelor publice se supun consultării publice. De asemenea, activitatea este parte integrantă a acțiunilor planificate în cadrul proiectului “Asistență APL țintă în consolidarea capacităților de management a finanțelor publice locale”. Proiectul este sprijinit financiar de Programul Comun Dezvoltare Locală Integrată al PNUD Moldova și este implementat cu asistența experţilor IDU. Beneficiarii proiectului sunt autoritățile administrației publice locale a localităților din raionul Basarabeasca.

 

Scopul Audierilor publice a fost informarea cetățenilor despre formarea bugetului local pentru anul viitor şi stabilirea cotelor taxelor și impozitelor locale. În cadrul audierii au fost vizate cuantumul taxelor locale pentru amenajarea teritoriului, pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii și pentru dispozitivele publicitare amplasate pe teritoriul localităţii. În cadrul audierilor s-a discutat despre stabilirea cotelor la impozitul funciar (terenuri cu destinaţie agricolă, terenuri din intravilan şi extravilan) şi imobiliar (clădiri şi construcţii cu destinaţie agricolă şi locativă), cuantumul tarifelor pentru efectuarea actelor notariale şi altor servicii suplimentare acordate populației de către primărie. Cetăţenii prezenţi au fost foarte cointeresaţi de subiectele discutate şi s-au implicat activ cu propuneri/comentarii.

Bugetul local al satului Abaclia va fi propus spre aprobare de către consilierii locali în cadrul şedinţei Consiliului local planificate pentru data de 17 decembrie 2014.