Organizarea audierilor publice a bugetului local si Elaborarea bugetelor locale pentru anul 2015: componenta venituri PDF Print E-mail
Friday, 23 January 2015

Organizarea audierilor publice a bugetului local si Elaborarea bugetelor locale pentru anul 2015: componenta venituri

 

Vineri, 5 decembrie, 2014, în incinta sălii de şedinţe a Consiliului Raional Basarabeasca au fost organizate și desfășurate seminarul de instruire „Organizarea audierilor publice a bugetului local” şi Atelierul de lucru cu tema „Elaborarea bugetelor locale pentru anul 2015: componenta venituri”. Activităţile s-au realizat în cadrul proiectului “Asistență APL țintă în consolidarea capacităților de management a finanțelor publice locale”. Proiectul este sprijinit financiar de Programul Comun Dezvoltare Locală Integrată al PNUD Moldova și este implementat cu asistența experţilor Institutului de Dezvoltare Urbană. Beneficiarii proiectului sunt autoritățile administrației publice locale a localităților din raionul Basarabeasca.

 

 

Activitățile realizate au fost moderate de către Veaceslav Bulat, Director IDU, Nicolae Tudoreanu, primar şi Viorica Şcerbina. La activități au participat primari, contabili - șefi, secretari a consiliilor locale şi specialişti din cadrul primăriilor locale și instituții publice. Consiliul raional Basarabeasca a fost reprezentat de către Şefa Direcției finanțe dna Niculiţa Liudmila.

Scopul seminarului de instruire „Organizarea audierilor publice a bugetului local” a fost creşterea nivelului de cunoștințe, priceperi și abilități în pregătirea, organizarea și desfășurarea audierilor publice a bugetului local. În cadrul seminarului au fost analizate aspectele de țin de cadrul normativ în organizarea audierilor publice, etapele de pregătire și organizare a unei audieri publice, rolul și responsabilitățile organizatorilor audierilor, pregătirea, conținutul și diseminarea materialelor promoționale (anunţ, prezentarea proiectului bugetului, reguli audieri publice, pliante informative, comunicat de presă, etc.), modul de desfășurarea audierii publice și activitățile post audiere publică. Participanţii în cadrul seminarului de instruire au avut posibilitate de a efectua și un schimb de experiență în organizarea și realizarea audierilor publice reieșind din practicile existente în localitățile din raion.

În cadrul Atelierului de lucru „Consultanţă pentru elaborarea bugetelor locale pentru anul 2015: componenta venituri publice” experții au prezentat rezultatele analizei bugetelor locale a localitățile din raionul Basarabeasca pentru perioada anilor 2010-2014. A urmat o discuție privind oportunitățile și potențialul de creștere a veniturilor locale. O atenție deosebită a fost atrasă componenței taxelor și impozitelor locale precum și surselor externe. Reprezentanții administrațiilor publice locale au primit din partea experţilor recomandări privind consolidarea bazei fiscale şi creşterea veniturilor proprii pentru anul 2015. Atelierul de lucru a fost finalizat cu discuţii despre provocările și oportunitățile în identificarea resurselor financiare, reieșind din posibilitățile locale și atragerea unor resurse externe.

Următoarea etapă a proiectului constituie organizarea audierilor publice a bugetului local care se vor desfăşura în perioada 11-25 decembrie 2014.

Institutul de Dezvoltare Urbană, persoana de contact Viorica Şcerbina, tel./fax + 37322 211 467, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .