Abordări moderne ale managementului PUG PDF Print E-mail
Friday, 23 May 2014

Abordări moderne ale managementului PUG

 

În perioada 20-21 mai curent, o echipă a IDU, a participat la vizita de studiu și schimb de experiență în domeniul elaborării și managementului Planurilor Urbanistice Generale. Activitatea s-a realizat în cadrul proiectului “Elaborarea și managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană” (2013-2014), implementat de Primăria or. Ungheni cu suportul Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, în care IDU este partener al proiectului. În cadrul vizitei au fost prezenți reprezentanți ai Primăriei or. Ungheni, ai Consiliului raional Novoselitsya și Primăriei or. Novoselitsya din regiunea Cernăuți Ucraina.

 

 

În cadrul vizitei, la Primăria Iași, dl Mihai Chirică, viceprimar al municipiului Iași a făcut o amplă prezentare a conținutului și procesului de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Iași, care se realizează în prezent. PUG Iași în vigoare a fost elaborat în 1996 și a depășit perioada de valabilitate. Noul PUG prevede extinderea intravilanului orașului, reglementarea în detalia a zonei centrale a orașului precum și reglementarea urbanistică a zonelor Viticultori, Cicoarei și Galata. Soluțiile urbanistice propuse vizează o dezvoltare urbană moderă a orașului, transformarea Iașului într-o metropolă cu o infrastructură dezvoltată care să asigure legătura dintre vestul și estul Europei, un adevărat hub de transfer comunicațional, tehnologic și inovațional.

 

Un interes deosebit a manifestat prezentarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) a Zonei Metropolitane Iași, realizată de dl Liviu Iacob, șef birou managementul proiectelor Asociația Zona Metropolitana Iași. În cadrul prezentării au fost evidențiate: etapele de elaborare PIDU; modalitatea de implicare și consultare a populației în procesul elaborării PIDU; modul de implementare a PIDU; cauzele modificărilor și modalitatea de operare a modificărilor în PIDU; lecții învățate din procesul de implementare. De asemenea, în prima zi a vizitei, participanții au avut posibilitate să facă cunoștință cu studii de caz și situații de conflict și soluții în realizarea unor proiecte de revitalizare urbană.

 

În a două zi a vizitei a fost prezentat ansamblul urbanistic PALAS – proiect de dezvoltare urbanistică și de atragere a investițiilor. Situat în centrul istoric, în apropierea Palatului Culturii, ansamblul urbanistic PALAS este un veritabil "oraş în inima oraşului". Axat peconceptul „lifestyle center”, PALAS include shopping mall, shopping street, săli de evenimente, hotel 4*, clădiri de birouri clasa A, parcare subterană cu aproximativ 2.500 locuri, parc şi spaţii verzi, toate pe o suprafaţă construită de peste 270.000 mp. Ansamblul urbanistic PALAS reprezintă o premieră în România, fiind cea mai mare investiţie privată realizată în afara Bucureştiului, de peste 265 milioane euro. În acest context au fost puse în discuție aspecte privind lansarea ideii de „lifestyle center” în mun. Iași; etapele de realizare a investiției, beneficiile de interes public; avantajele și impactul parteneriatului public-privat.

 

În continuare, Gheorghe Sălceanu, Director GIS, Primăria municipiului Iași a informat participanții privind programele SOFT de administrare electronică a PUG, utilizate de Primăria Iași și sistemul informațional GIS al Primăriei. Programul vizitei a finalizat cu prezentarea practicilor de succes în implementarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă incluse în PUG Iași și PIDU AZM Iași. Evenimentul realizat a oferit posibilitatea cunoașterii practice a instrumentariului de management al PUG. Urmează să fie cunoscute și practicile utilizate în Republica Moldova și Ucraina. Vizitele de studiu și schimb de experiență în acest țări sunt planificate pentru luna iulie și respectiv septembrie 2014.