CURSURI DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL „ACHIZIȚII PUBLICE” PDF Print E-mail
Tuesday, 29 April 2014

Cursuri de instruire în domeniul "Achiziții publice".

 

În perioada 8-16 aprilie 2014, în incinta Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (oraşul Chişinău, str. Ialoveni 100) au avut loc instruiri în domeniul „Achiziții publice”, Modulul II. Instruirile au fost organizate în cadrul proiectului „Provision of Specialized Training and Assistance to Strengthen Capacities of Target LGs”.


Proiectul este sprijinit financiar de Programul Comun de Dezvoltare locală Integrată al PNUD Moldova și este implementat cu asistența Institutului de Dezvoltare Urbană.

 

 

Scopul cursurilor de instruire a fost creșterea nivelului de cunoștințe, priceperi și abilități ale personalului abilitat în domeniul vizat și diversificarea instrumentarului de lucru cu care se operează în pregătirea, atribuirea și implementarea contractelor de achiziție publică din cadrul a 30 de autorități publice locale de nivelul I din raioanele din Regiunile Nord, Centru şi Sud ale Republicii Moldova.

 

Obiectivele cursurilor de instruire în domeniul achizițiilor publice au vizat:

  • Sporirea volumului de cunoștințe, priceperi și abilități;
  • Adaptarea cunoștințelor la schimbările cadrului normativ, organizatoric și tehnologic din serviciul public;
  • Cunoașterea noilor abordări, metode, tehnici și instrumente utilizate în procesul de pregătire, atribuire și implementare a contractelor de achiziție publică;
  • Dezvoltarea abilităților pentru a asigura prestarea unor servicii mai calitative;
  • Contribuirea la dezvoltarea capacităților pentru asigurarea implementării reformei de descentralizare.

 

La Modulul II au participat 56 de reprezentanţi ai administraţiei publice locale de nivelul I, membri ai grupului de lucru în Achiziţii publice: secretari, contabili, inclusiv contabili şefi, specialişti în problemele perceperii fiscale şi ingineri cadastrali, primari. În calitate de beneficiari au fost şi aleşi locali – consilieri, reprezentanţi ai instituţiilor preşcolare şi şcolare.

 

Beneficiarii au fost instruiţi de experţi din diverse domenii: juridic, economic şi tehnic. La sesiuni au fost invitaţi şi reprezentanţi al Programului Comun de Dezvoltare locală Integrată al PNUD Moldova şi Agenției Achiziții Publice pentru a discuta cele mai frecvente greșeli și dificultăţi în organizarea și desfășurarea achizițiilor publice.

 

Următoarea etapă a proiectului constituie organizarea şi desfășurarea Sesiunilor de instruire în domeniul „Managementul Proprietăţii publice”. În calitate de beneficiari vor fi aceleaşi autorităţi publice locale de nivelul I.

 

Pentru informaţii suplimentare Vă puteţi adresa la Institutul de Dezvoltare Urbană (persoana de contact Cristina Moisei, tel/fax + 373 22 211 467, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

 

Comunicatul de presa poate fi accesat aici.