Instruirea personalului din autorităţile publice locale PDF Print E-mail
Wednesday, 20 November 2013

Instruirea personalului din autorităţile publice locale

 

Institutul de Dezvoltare Urbană va oferi suport Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova în organizarea şi desfăşurarea cursurilor de dezvoltare profesională pentru funcţionari publici şi oficiali aleşi din cadrul autorităţilor publice locale de nivelul I, iniţiativă susţinută financiar de către Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată, PNUD Moldova.

 

 

Institutul de Dezvoltare Urbană a fost selectat împreună cu alte două companii (Compania AXA Management Consulting şi Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”) pentru a elabora/ajusta şi implementa 5 module de instruire în domeniul managementului resurselor umane, managementului finanţelor publice locale, colectării taxelor locale, achiziţiilor publice, managementului proprietăţii publice pentru personalul din autorităţile publice locale pe parcursul următorilor 2 ani.

Ieri, 19 noiembrie, Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova a semnat acorduri de colaborare cu fiecare din Companiile sus-menţionate în care sunt descrise mecanismul de colaborare, acţiunile comune care trebuie realizate, termenii de realizare, precum şi responsabilii de implementarea acţiunilor.

Ca şi rezultat al colaborării, în cadrul Academiei urmează să fie instituţionalizate cele cinci module menţionate, să fie instruiţi 50 de formatori (cîte 10 pentru fiecare modul) şi, ulterior, cursurile respective să fie prestate pentru personalul din autorităţile publice locale.